20 października 2020 r. po raz piąty w Polsce odbędzie się Dzień Krajobrazu. Głównym tematem obchodów w tym roku jest "drzewo w krajobrazie". Data 20 października nie jest przypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

    Krajobraz odgrywa ważną rolę w naszym codziennym życiu –  to ważne przecież co widzimy wokół każdego dnia, lubimy otaczać się pięknem, które nas inspiruje, poprawia humor, motywuje do działania. Dlatego warto dbać o swoją najbliższą okolicę, im jest ona piękniejsza, tym lepiej będzie nam się mieszkało, pracowało, odpoczywało i żyło.
    W tym roku motywem przewodnim Dnia Krajobrazu jest drzewo. Wielokroć decydujące o wyglądzie naszego krajobrazu i mające duży wpływ na jego charakter. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcje: począwszy od tych rosnących pojedynczo które dominują w przestrzeni i są jego punktem centralnym, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów aż do tych rysujących się ledwie na widnokręgu.
     Ze względu na swoją biologiczną różnorodność drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

Tekst: DWB
Zdjecia: DWB